امور كنترل كيفی

You are here

عمده وظایف کنترل کیفی به شرح زیر قابل توصیف است:

کنترل مواد ورودی که به منظور جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب به فرایند تولید صورت می پذیرد. کنترل فرایند تولید که از طریق ممیزی فرایند و اطلاع رسانی بموقع جهت جلوگیری از تولید قطعات اسکرپ یا نا منطبق صورت می پذیرد .کنترل محصول که با انجام آزمایشات پیش بینی شده بر روی قطعات از نظر فیزیکی، مکانیکی و انجام کنترل های ابعادی، ظاهری وNDT نظیر التراسونیک,ادی کارنت تست ترک و...نسبت به کنترل محصول اقدام و در نهایت در صورت تائید بودن قطعات نسبت به صدور مجوز جهت ارسال قطعات به مشتریان اقدام می نماید.

ازمایشگاه های کنترل:

شرکت ریخته گری به منظور کنترل کامل موارد فوق نسبت به تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاههای مدرن اقدام نموده و آماده ارائه خدمات به شرکت های منطقه میباشد.واحد آزمایشگاهها باداشتن تجهیزات پیشرفته وکارشناسان با تجربه به تمامی آزمایشات مورد نیاز کنترل های ورودی حین تولید، محصول را با دقت بالا انجام و بدلیل ظرفیت بالا آماده ارائه خدمات به سایر شرکتها وافراد حقیقی و حقوقی میباشد.کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل انواع کولیس ها,میکرومترها و ساعت های اندازه گیری در واحد کالیبراسیون خود شرکت انجام می گیرد و برای کالیبراسیون سایر تجهیزات از قبیل گیج های فشار خلاء ترموکوپل ها و...از شرکت های معتبر کالیبراسیون استفاده میشود.

کنترل مواد ورودی:
شرکت ریخته گری به منظور استاندارد سازی کیفیت مواد اولیه خود اقدام به تهیه کتابچه مواد نموده و در آن کیفیتمواد اولیه مصرفی و ازمایشات لازم بر روی آنها درج شده است.مواد مذکور قبل از شارژ به انبار در محل انبار دریافت در مکان مشخص نگهداری و تنها پس از انجام آزمایشات مربوطه و صدور کارت OK از طرف کنترل کیفی شرکت ریخته گری مجوز ورود به انبار و مصرف را پیدا می کنند.بدلیل گستردگی پارامترهای تولید در فرایند ریخته گری، وارد شدن هرگونه مواد اولیه نامرغوب به فرایند تولید، می تواند سبب بروز ضایعات گسترده گردد. لذا اطمینان از کیفیت مواد ورودی ازاهمیت ویژه ای در شرکت ریخته گری برخوردار است.

فرایند کنترل پروسس:
با توجه به اینکه کنترل فرایند تولید در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به صورت خود کنترلی صورت می پذیرد.کنترل پروسس وظیفه ممیزی مستمر فرایند تولید و اطمینان از انجام موثر خود کنترلی و تایید بودن کلیه پارامتر ها و مشخصه های تولید را بر عهده دارد.این واحد علاوه بر ممیزی فرایند تولید با حضور در قسمتهای مختلف شرکت و جمع آوری اطلاعات از وضعیت قطعات تولیدی شامل وضعیت اسکرپ و نتایج آزمایشگاهی و...اقدام به اطلاع رسانی و در صورت لزوم صدور برگ اخطار و با توقف جهت جلوگیری از ادامه تولید می نماید.

کنترل محصول:
پس از ذوب ریزی در خطوط قالبگیری و خروج قطعات کنترلهای مختلفی بر روی قطعات تعریف شده که برای هر قطعه میتوان متفاوت باشد.کنترلهای مذکور در کارگاههای شات و سنگزنی ، برخی به صورت خود کنترلی و برخی توسط کنترل کیفی انجام و پرسنل کنترل نهایی با کنترل صحت انجام مراحل کاری و اطمینان از انجام کلیه آزمونهای پیش بینی نشده در نهایت با کنترل ظاهری مجدد و کنترل مدارک مجوز ارسال قطعات به انبار را صادر می نمایند.