كارگاه ماهيچه سازی

You are here

در اين کارگاه از تکلونوژيهاي به روز توليد ماهيچه به روش کلدباکس براي توليد ماهيچه هايي دراندازه هاي کوچک متوسط و بزرگ استفاده مي شود.توانايي توليد انواع ماهيچه هاي بلوک سيلندرها را دارد.30 دستگاه ماهيچه زني در 5 تيپ مختلف به ظرفيت توليد ماهيچه سالانه 35.000 تن.