اخبار

You are here

بازدید ریاست محترم صندوق تعاون بسیج و سرپرست صندوق تعاون بسیج استان از شرکت ریخته گری-بهمن 1399

by webmaster / 08 Feb, 2021

مراسم گرامیداشت دهه فجر-بهمن ماه 1399

by webmaster / 08 Feb, 2021

افتتاح نماز خانه جدید شرکت-بهمن ماه 1399

by webmaster / 08 Feb, 2021

انتخاب شایسته شرکت تراکتورسازی ایران بعنوان صادر کننده ممتاز ملی در سال 1399

by webmaster / 25 Jan, 2021

مسابقه فرهنگی مرد میدان

by webmaster / 05 Jan, 2021

سوالات و پاسخنامه مسابقه در فایل پیوستی می باشد

Pages