خدمات

You are here

فروش خدمات فنی‌و‌مهندسی اطلاعات بیشتر

شرکت ریخته گری تراکتور سازی علاوه برتامین ماشین آلات داخلی با استفاده از توانمندیهای کارشناسان و کارکنان توانمند نسبت به تهیه تجهیزات و ماشبن آلات ریخته گری و...را به سایر شرکتها...

فروش خدمات آزمایشگاهی اطلاعات بیشتر

شرکت ريخته گري تراکتور سازي تبريز با داشتن ازمايشگاههاي مدرن و تجهيزات کارگاهي مناسب قادر به ارائه خدمات در زمينه هاي زير ميباشد :