ماموریت

You are here

شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران با بهره گیری از ظرفیت بالای تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید قطعات چدنی تراکتور و خودرو در سطح ملی پیشتاز بوده و در زمینه تولید رقابتی ،افزایش صادرات وتوسعه محصول تلاش می نماید .