مدیران

You are here

عبدالرحمن ارشدی
مدیر عامل
شهرام قبادیان
معاونت طرح و برنامه و مدیر مالی
بابک ضیغمی
مدیر ارشد تولید
فرهاد صباحی
مدیر توسعه مهندسی
حسین رنج اندیش
مدیر خطوط قالب‌گیری
رامین قاسمپور
مدیر پشتیبانی تولید
حبیب اسداله زاده
مدیر تدارکات
علی محمدعلیزاده
مدیر کنترل کیفی
حاتم نامدار
مدیر بازاریابی، صادرات و فروش
جعفر خدایی
مدیر کارگاه ماهیچه‌سازی و مدارماسه