خط قالبگیری B

You are here

اين خط قالبگيري قطعات نيمه سنگين از وزن دو كيلو گرم تا وزن 80 كيلوگرم را توليد مي كند در عين حال مكانيزه ترين خط قالبگيري شركت مي باشد .سازنده خط ،شركت آلماني BMD بوده و حدود سيكل توليد آن 20 ثانيه مي باشد