خط قالبگيری C

You are here

خط قالب گيري C با ظرفيت110قالب در هر ساعت به ابعاد (405/405)*915*1420ميلي متر مي باشد. اين خط قالب گيري براي قطعات در اندازه هاي بزرگ است که تا 250 کيلوگرم را توليد مي نمايد. اين خط انواع قطعات بزرگتر از قبيل پوسته موتور ،سنترهاوزينک و گير بکس را توليد مي کند.