تجهیزات آزمایشگاهی مدرن برای کنترل محصول، مانند آزمونهای غیر مخرب و اشعه ایکس

You are here

دستگاه های بازرسی کیفیت کامل برای تست های مکانیکی، تجزیه و تحلیل شیمیایی و بازرسی غیر مخرب مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله استحکام کششی، سختی، بازرسی متالوگرافی، طیف سنج، آزمایش اولتراسونیک (UT)، آزمایش ایکس ری و غیره.