توجه به توسعه پایدار و سیستم های مدیریت یکپارچه

You are here

همانطور که در معرفی IATF 16949: 2016 ذکر شد تصویب یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک برای یک سازمان است که می تواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک کند و پایه محکمی برای ابتکارات توسعه پایدار فراهم کند. تراکتورسازی ریخته گری ایران راه خود را با توجه به مشتری انتخاب کرده است.