تولید روش های مختلف الگو های ریخته گری

You are here

شرکت ریخته گری تراکتور سازی از كاربردهاي كوچك و قديمي و كاربردهاي خاص كامپيوتري مانند Solid Works، Power Mill، Catia & ect استفاده مي كند. انواع مختلفی از الگوهای، جعبه ها و وسایل مختلف برای انواع بلوک های سیلندر، سر سیلندر، شفت میل لنگ، محفظه های مرکزی، هاب ها، محورها، و غیره وجود دارد.