این مسابقات بین قسمت های مختلف شرکت ریخته گری انجام گردید و در نهایت با برتری واحد شات به عنوان تیم اول به پایان رسید