تصاویر مراسم تجلیل از دانش آموزان فرهیخته شرکت ریخته گری را از فایل پیوست دریافت نمائید