مراسم تقدیر از کارکنان نمونه سال 96 شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران