اخبار

You are here

طرح توانمند سازی کارکنان شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران ویژه فرزندان ،شهریور 98

by webmaster / 05 Sep, 2019

جلسه تقدیر از کارکنان برتر سال 97 در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران مرداد 98

by webmaster / 24 Aug, 2019

بازدید روئسای مکانیزاسیون استان گلستان از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران مرداد 98

by webmaster / 08 Aug, 2019

انتخاب شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به عنوان واحد نمونه متالورژی استانی را به جامعه صنعت استان تبریک عرض می نمائیم

by webmaster / 25 Jul, 2019

بازدید فرزندان کارکنان از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران اردیبهشت 98

by webmaster / 23 May, 2019

Pages