اخبار

You are here

بازدید فرزندان کارکنان از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران اردیبهشت 98

by webmaster / 23 May, 2019

مراسم بزرگداشت قیام 29 بهمن مردم تبریز در شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

by webmaster / 24 Feb, 2019

بازدید مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان و هیات همراه از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران بهمن 97

by webmaster / 12 Feb, 2019

بازدید فرمانده محترم سپاه عاشورا و هیات همراه از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران بهمن 97

by webmaster / 12 Feb, 2019

غرفه شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو تهران-آذر 97

by webmaster / 02 Dec, 2018

Pages