اخبار

You are here

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر خدابخش از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران-مرداد ماه 97

by support / 14 Aug, 2018

مراسم تقدیر از کارکنان نمونه سال 96 شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

by webmaster / 29 May, 2018

مراسم تقدیر از کارکنان نمونه سال 96 شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

بازدید جناب آقای کارکن سرپرست شعب بانک رفاه کارگران و هیات همراه از شرکت ریخته گری-دی 96

by webmaster / 01 Jan, 2018

انتخاب شرکت ریخته گری تراکتورسازی به عنوان صادر کننده برگزیده استانی در سال 95

by webmaster / 30 Dec, 2017

بازدید قائم مقام کمیسیون مجلس شورای اسلامی

by webmaster / 30 Nov, 2017

 96 بازدید قائم مقام کمیسیون مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علیزاده از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در آبان 

Pages